بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان
هم‌اکنون 18 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

جلسه راهبردی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان با کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بندرعباس و شهرداری بندرعباس

این جلسه در مورخ 99/05/21 در محل سالن اجتماعات شواری اسلامی شهر بندرعباس به منظور توافق همکاری طرفین در راستای ترویج فرهنگ مهدویت و راهبرد فعالیت های مهدوی در شهر بندرعباس برگزار گردید.
در پایان جلسه توافقنامه همکاری بین شواری اسلامی شهر بندرعباس با بنیاد مهدویت استان و شهرداری بندرعباس به جهت همکاری در اجرای فعالیت های بصری و میدانی مهدوی در سطح شهر و همچنین دیگر فعالیت های مهدوی در شهر بندرعباس ایجاد گردید.
جلسه راهبردی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان با کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بندرعباس و شهرداری بندرعباس در مورخ 99/05/21 در محل سالن اجتماعات شواری اسلامی شهر بندرعباس به منظور توافق همکاری طرفین در راستای ترویج فرهنگ مهدویت و راهبرد فعالیت های مهدوی در شهر بندرعباس برگزار گردید.
این جلسه بنا به درخواست حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سرپرست بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان در تاریخ فوق الذکر برگزار گردید، حاضرین در جلس ب شرح ذیل می باشند :
 حجه الاسلام و المسلمین جهانگیری، سرپرست بنیـاد فرهنگی حضـرت مهـدی(عج) موعـود استان هـرمزگان
 حجه الاسلام و المسلمین محمود کرم زاده مسئول فرهنگی و آموزش بنیاد
 حجت الاسلام و المسلمین عامری سیاهویی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس
 نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
 اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس
 مسئول فرهنگی شهرداری بندرعباس

در ابتدای جلسه حاج آقای جهانگیری ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین درجلسه به جهت حضور و تشکیل جلسه، صحبت هایی در خصوص بنیاد فرهنگی حضرت مدی موعود(عج) و گستر فعالیت های بنیاد و همچنین اهداف این بنیاد نیز شرح دادند و از اهمیت این بنیاد و فعالیت هایش گفتند و از همه مسئولین حاضر در جلسه تقاضای همکاری متقابل نمودند. حجت الاسلام جهانگیری تبلیغ و آموزش مهدویت و فرهنگ مهدوی را امری مهم خواندند و بر شناساندن اصول مهدویت و فرهنگ مهدوی امام زمان(عج) به مردم شهر به خصوص جوانان تأکید داشتند و در همین راستا خواستار نمایش آثار مهدوی و ترویج فرهنگ مهدویت در سطح شهر به خصوص میادین شهر و دیوار نویسی ها و بیلبردهای شهری شدند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین عامری سیاهویی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن تشکر از حاج آقا جهانگیری صحبت های خود را آغاز کردند و ایشان هم بر اهمیت این موضوع و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان و فعالیت های این بنیاد تأکید داشتند و همکاری همه دستگاهها و ادارات را در اجرای فعالیت های بنیاد مهدویت و راهبرد فعالیت های ترویج فرهنگ مهدویت را امری ضروری و مورد لزوم دانستند. همچنین ایشان توافق و همکاری خود را از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس با بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان در راستای به تصویر کشیدن فرهنگ مهدوی و آثار مهدویت در سطح شهر و میادین بزرگ و پر تردد شهر اعلام نمودند.
در پایان جلسه توافقنامه همکاری بین شواری اسلامی شهر بندرعباس با بنیاد مهدویت استان و شهرداری بندرعباس به جهت همکاری در اجرای فعالیت های بصری و میدانی مهدوی در سطح شهر و همچنین دیگر فعالیت های مهدوی در شهر بندرعباس ایجاد گردید.
آخرین ویرایش
در 1399/7/22 09:35

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366