بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان
هم‌اکنون 18 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری جلسه با مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) و کارشناس پژوهش مدرسه علمیه حضرت معصومه(س)

این جلسه در تاریخ 99/06/31 با حضور مسئول روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، سرکار خانم یزدی یحیی آبادی و مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) و مدیر و مسئول پژوهش مدرسه علمیه معصومیه بندرعباس به منظور توافق همکاری فی مابین در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت و گسترش فعالیت ها و تبلیغات مهدوی برگزار گردید.
این جلسه در تاریخ 99/06/31 با حضور مسئول روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان هرمزگان، سرکار خانم یزدی یحیی آبادی و مدیر مدرسه علمیه الزهرا(س) و مدیر و مسئول پژوهش مدرسه علمیه معصومیه بندرعباس برگزار گردید.
ابتدا مسئول روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، سرکار خانم یزدی یحیی آبادی درخصوص مهدویت و گستره فعالیت های بنیاد مهدویت استان صحبت کردند و مطالبی را ارائه نمودند و از مدیران مدارس علمیه خواهران بندرعباس درخواست همکاری در اجرای ترویج فرهنگ مهدویت و فعالیت های مهدوی کردند.
درمقابل هم مدیران مدارس علمیه خواهران بندرعباس از این درخواست همکاری استقبال نمودند و قول همکاری دادند، که ابتدا مقرر گردید در تاریخ 99/07/01 جلسه ای صمیمانه با مسئولین فرهنگی و رابطین مهدوی ادارات و فعالین مهدویت در دانشگاهها برگزار گردد تا ضمن آشنایی و تبادل نظر با ایشان فعالیت های بعدی نیز مشخص و مقرر گردد.
آخرین ویرایش
در 1399/7/7 10:49

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366